فاز19

فاز12
سپتامبر 20, 2022
پیام مدیرعامل
سپتامبر 20, 2022

توسعه ی میدان گازی فاز19پارس جنوبی ، تاسیسات خشکی

- آماده سازی تعریف سیستم و زیرسیستم ها و نشانه گذاری P&ID

- آماده سازی مرتبط با راه اندازی ، شروع و تست عملکرد پایگاه داده

- آماده سازی MDR شامل پیش راه اندازی ، رویه های راه اندازی و رویه های آزمایشی عملکرد

- مرور راهنمای دستی عملیاتی

- راه اندازی و شروع نرم افزار مدیریت (ICAPS)

- آماده سازی فرم های چک لیست (ICAPS)

- آماده سازی فرم های تست (ICAPS)

- مشارکت در جلسات ساخت و راهنمایی تیم عملیاتی مطابق با رویه های پیش راه اندازی و راه اندازی

- مدیریت و نظارت بر سیستم های سلامت و ایمنی ، حفاظت محیطی و اطفاء حریق

- نظارت و توسعه ی خدمات HSE در سایت

مدیریت و بهره برداری از کلیه خدمات بهداشت حرفه ای پالایشگاه

- نظارت بر پیش راه اندازی

- محاسبات راه اندازی

- محاسبات شروع پروژه

- محاسبات تست عملکرد

- محاسبات نگهداری در انبار و نظارت بر نگهداری در سایت

- تجهیز و عملکرد کارگاه تعمیرات

فارسی