فاز12

استراتژی ، ماموریت ، چشم انداز
سپتامبر 20, 2022
فاز19
سپتامبر 20, 2022

توسعه ی میدان گازی فاز12 پارس جنوبی ، تاسیسات خشکی

- نظارت بر پیش راه اندازی ، راه اندازی و شروع پروژه ی EPC3 شامل 6 ترین فرآیند ، 3SRU و TGTU

• نظارت فنی پیش از راه اندازی

• محاسبات راه اندازی

• اجرای تست عملکرد و محاسبات شروع راه اندازی

•فراهم سازی ساختمان کارگاه ، تجهیزات و ابزار

• تامین کلیه خدمات بارگیری و تخلیه مورد نیاز جهت حمل و نقل مواد و ماشین آلات سنگین

• فعالیت های تعمیر و نگهداری در حین راه اندازی و راه اندازی و نگهداری ساختمان کارگاه ، تجهیزات و بهره برداری

• تهیه، تامین و حمل و نقل مواد مصرفی

• تهیه مواددمصرفی و تجهیزات

• تامین کلیه منابع لازم شامل تجهیزات موقت، مواد شیمیایی، خدمات، تجهیزات تست، ظروف نمونه، تجهیزات تشخیص گاز، تجهیزات ایمنی پرسنل، قطعات یدکی راه اندازی و غیره

• تهیه رویه تست عملکرد Trainها ، تکمیل آزمایشگاه با کلیه امکانات و تجهیزات عملیاتی

• راه اندازی TGTU (واحد تصفیه گاز)

نگهداری و تعمیرات فاز12

اجرا و مدیریت فعالیت های بهره برداری و نگهداری پروژه فاز12گاز پارس جنوبی (تاسیسات خشکی ) به عنوان بزرگترین میدان گازی پروژه های پارس جنوبی با ظرفیت 3 فازنرمال به مدت 18 ماه.

نیروی کار

• جمع آوری پرسنل مورد نیاز موضوع قرارداد جهت بهره برداری و نگهداری، بازرسی و فعالیت های HSE و غیره.

تدارکات

• تهیه و تهیه تجهیزات عمومی، قطعات یدکی، ابزار، ماشین آلات و کلیه مواد مورد نیاز از جمله مواد مصرفی کارخانه. حاوی:

- دارایی عملیاتی - دارایی غیرعملیاتی - مواد مصرفی عملیاتی - مواد مصرفی غیرعملیاتی

سرویس ها

• استخدام پیمانکاران مورد نیاز طبق توافق با POGC برای زمینه های مختلف پروژه به ویژه تعمیر و نگهداری و خدمات عمومی شامل تهیه لیست مناقصه، فعالیت های مناقصه، انتخاب پیمانکار، تشریفات قرارداد، مدیریت و پرداخت پیمانکاران، تعطیلی و غیره.

فارسی