فاز 6-7-8

فاز 15-16
سپتامبر 20, 2022
لینک های مفید
سپتامبر 20, 2022

توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 6، 7 و 8 - خشکی - فازهای 1 تا 10 - فراساحلی

• جمع آوری داده ها، پردازش داده ها، ورود داده ها، ایجاد بانک اطلاعاتی قدرتمند از اسناد فنی، ایجاد سلسله مراتب و پیاده سازی سیستم و نرم افزار - (EDMS)

نرم افزار انتخاب شده توسط مشتری: FileHold

• • ایجاد سلسله مراتب تگ ها (هرم) و اسناد مورد نیاز آنها. (Pyramid).

• تعریف کلیه اقلام موجود در فروشگاه، کلیه قطعات یدکی، ابزارهای خاص و غیره و پیوند آنها به tag های مربوطه.

• • جمع آوری داده ها، پردازش داده ها و ورود اطلاعات برچسب ها و نگهداری پیشگیرانه برنامه ریزی شده (PPM)، پیاده سازی سیستم و نرم افزار.

نرم افزار انتخاب شده توسط مشتری: MAINTA

• جمع آوری داده ها، پردازش داده ها و ورود اطلاعات طراحی و عملکرد تجهیزاتی مانند مخازن تحت فشار، لوله کشی، شیرهای ایمنی و مبدل های حرارتی.

• ارزیابی احتمال خرابی تجهیزات (طبق API-581).

• نتیجه ارزیابی خرابی تجهیزات.

• تجزیه و تحلیل ریسک برای تجهیزات.

• ایجاد PPM بر اساس ریسک برای تجهیزات.

نرم افزار انتخاب شده توسط مشتری: GALIOM

درباره مدیریت دارایی بیشتر بدانید

مدیریت دارایی

در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی توجه زیادی به ایمنی، قابلیت اطمینان و نگهداری تجهیزات می شود. از این نظر، داده‌های مربوط به خرابی‌ها، مکانیسم‌های خرابی و تعمیر و نگهداری مربوط به این تاسیسات صنعتی و عملیات آن از اهمیت بیشتری برخورداراند. روش‌های تحلیل مختلفی برای تخمین خطراتی که متوجه افراد و محیط زیست است استفاده می شود و یا تجزیه و تحلیل عملکرد میادین عملیاتی (پالایشگاه ها) یا سیستم برای اثربخشی چنین تحلیل هایی، داده های قابلیت اطمینان و نگهداری تجهیزات (RM) حیاتی است. این تحلیل ها مستلزم درک روشنی از ویژگی های فنی تجهیزات، شرایط عملیاتی و محیطی، خرابی های احتمالی و فعالیت های تعمیر و نگهداری آن است. بنابراین لازم است جمع آوری داده ها را به عنوان یک فعالیت بلندمدت در نظر گرفت که با در نظر گرفتن اهداف مناسب برنامه ریزی و اجرا می شود. در عین حال، شفافیت در مورد علل شکست ، برای اولویت‌بندی و اجرای اقدامات اصلاحی که ، منجر به بهبودی پایدار و قابلیت اطمینان ، سود آوری و ایمنی می‌شود کلیدی است. یک راه مقرون به صرفه برای بهینه سازی داده های مورد نیاز از طریق همکاری صنعت است. برای تبادل و تحلیل داده‌ها بر اساس نقطه نظرات رایج، نیاز به یک استاندارد است.

نقشه راه پروژه مدیریت دارایی

• جمع آوری داده ها از تمام تجهیزات برای ارائه یک لیست سلسله مراتبی از تمام تجهیزات برای ورود به نرم افزار.

• تجزیه و تحلیل بحرانی بر روی تمام تجهیزات و طبقه بندی حیاتی، بحرانی و ثانویه به منظور دستیابی به تعمیر و نگهداری موثر.

• جمع آوری و پردازش اسناد به منظور اجرای کنترل مدیریت اسناد.

• تجزیه و تحلیل تمام تجهیزات به منظور دستیابی به تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، پیش بینی تعمیر و نگهداری، نگهداری پیشگیرانه، تعمیر و نگهداری واکنشی و غیره.

• تجزیه و تحلیل تمام تجهیزات به منظور به حداقل رساندن ذخیره سازی مواد در انبار.

• تعیین حداقل و حداکثر مواد در انبار.

• بهترین مدیریت جریان کار را با توجه به نیاز مشتری اجرا کنید.

• مدیریت برنامه ریزی درخواست های کاری و سفارشات کاری.

• مدیریت تدارکات و سهام.

• درخواست مدیریت خرید.

• تهیه تسک لیست نگهداری و برنامه ریزی.

• رویه های تعمیر و نگهداری را با توجه به شاخص های کلیدی عملکرد ایجاد کنید.

• پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری.

• مدیریت هزینه تعمیر و نگهداری.

• مدیریت تعمیر و نگهداری در منابع انسانی

• کنترل و نظارت بر تعمیر و نگهداری مطابق با نیازهای مشتری.

• انتخاب و توسعه نرم افزار CMMS با توجه به نیاز مشتری.

• نرم افزار RBI را با توجه به نیاز مشتری انتخاب و توسعه دهید.

• انتخاب و توسعه نرم افزار RCM با توجه به نیاز مشتری.

• انتخاب و توسعه نرم افزار EDMS با توجه به نیاز مشتری.

فارسی