.فرخ علیخانی مدیرعامل پتروپارس شد

.طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت نیکو، فرخ علیخانی به عنوان مدیرعامل شرکت پتروپارس منصوب شد

علی اکبر پورابراهیم در حکم خود آورده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به تایید مجمع عمومی شرکت پتروپارس، به موجب این حکم به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت پتروپارس منصوب می شوید.

وظایف آن شرکت شامل موارد زیر است:

– اجرای مجدانه طرح ها و پروژه های در دست اقدام شرکت به ویژه طرح ها و میادین مشترک با اولویت بالا

– حفظ و توسعه منابع انسانی ارزشمند شرکت توسعه پتروپارس،

– انتقال و بومی سازی دانش و فناوری های نوین در اجرای طرح ها و پروژه ها و

– ایجاد ساختار و سازماندهی برای حضور شرکت در پروژه های میانی صنعت نفت.

در پایان بر استخدام نیروهای متعهد، متخصص و با انگیزه بالا تاکید و آرزوی موفقیت روزافزون برای شما و تمامی همکاران دارم. در پایان از خدمات ارزنده دکتر قلاوند در مدت تصدی سرپرستی شرکت پتروپارس قدردانی می نمایم.

فارسی